Beleid en formulieren

Een opvang voor kinderen gaat gepaard met een groot gevoel voor verantwoordlijkheid. Wij krijgen tenslotte uw kostbaarste bezit in handen. Om aan de verantwoordelijkheid structuur en zekerheid te geven, zijn er een aantal beleidstukken geschreven:

De beleidstukken liggen te allertijden op de peuterspeelzalen en opvang ter inzage. Wij hebben de volgende protocollen en beleidsstukken:

  • Handenwasprotocol
  • Klachtenprotocol
  • Protocol vermoeden van kindermishandeling
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Huisregels
  • Medicijn en ziektebeleid
  • Privacybeleid
  • VVE-beleid
  • Inrichtingsbeleid
  • Algemene voorwaarden

Indien u een protocol of beleidsstuk wilt inzien, kunt u dit aangeven bij de leidsters.

 

(+31) 6 21 83 35 44
(Zie ook contactformulier)
info@stichtingbelhamels.nl