Nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers

Het is al enige tijd geleden dat u een echt nieuwsbrief heeft ontvangen. De nieuwsbrieven zullen wij weer oppakken en u zult deze weer maandelijks ontvangen. In de nieuwsbrief kunt u voortaan alles lezen over de stichting, maar ook over elk onderdeel van onze stichting apart.

De afgelopen tijd zijn wij flink gegroeid. De stap om een peuterspeelzaal in de Mariaschool te vestigen en zo ruimte te creëren voor de kinderopvang bleek een goede stap te zijn. Op sommige dagen zit de kinderopvang zo goed als vol. Altijd mooi om te zien hoe een idee goed uitpakt. Daarom een nieuwe Nieuwsbrief. Om u goed op de hoogte te houden!

Gemiste dagen inhalen

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn over het inhalen van de gemiste dagen voor de peuterspeelzalen. Deze zijn in de vakanties gesloten. U kunt gemiste dagen inhalen van vakantie tot vakantie, maar niet meer dan 4 weken van te voren. Anders is het voor ons een onoverzichtelijk geheel en moeten wij hier bijna een aparte administratie op bijhouden. U kunt ziektedagen inhalen, maar ook vakantiedagen inhalen. De niet ingehaalde dagen komen na de vakantie te vervallen. Goede Vrijdag is voor de ouders van de peuterspeelzalen in te halen tot de zomervakantie.

Bestuur

Er is een wisseling geweest in het bestuur van onze stichting. Zowel de voorzitter, Niels Hoogmei, als de penningmeester, Astrid Lergner, zijn afgetreden. Astrid deed tevens de administratie voor Stichting BELhamels. De administratie is nu overgenomen door Inge en Brenda. Zij zullen de taken verdelen. Inge neemt de eindverantwoording op zich. U zult begrijpen dat dat een flinke klus is om hier in te duiken en het geheel “eigen” te maken. Wij hebben daardoor ook een kleine achterstand in het verwerken van de betalingen e.d. Wij doen er alles aan om deze achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u mailen naar Inge: info@stichtingbelhamels.nl of bellen met  06-21833544.

Het bestuur is aangevuld met een nieuwe voorzitter, die tevens de rol van penningmeester op zich neemt. Wij hebben Peter van Mondfrans bereidt gevonden deze taken op zich te nemen. Yvon Hattu is nog steeds onze secretaris. Het bestuur is te bereiken via bestuur@stichtingbelhamels.nl

De Bengeltjes

Zoals u heeft gemerkt hebben wij een nieuwe collega, die de plaats van Inge heeft overgenomen op de groep: Marjolein Hilhorst. Zij heeft inmiddels haar plek gevonden en wij zijn allemaal blij met haar komst.

Er zijn de afgelopen tijd veel kinderen naar de basisschool gegaan. Gelukkig komen er ook weer nieuwe kinderen bij. Maar zoals u heeft gemerkt is het op sommige dagen rustiger dan andere dagen. Dat heeft tot gevolg dat er soms nog 1 leidster op de groep staat. Zodra de groep weer aantrekt zal er weer een tweede leidster op de groep bij komen.

Na de meivakantie gaan we werken aan het thema Wonen. Het belooft weer een gezellig thema te worden. Heeft u een duidelijke foto van uw huis, waar de slaapkamer van uw kind op te zien is? Neem die gerust mee, zodat de kinderen er over kunnen vertellen.

De Stappertjes

Ook bij De Stappertjes hebben we een nieuwe collega: Tamara. En ook met Tamara zijn wij erg blij. Zij zal vanaf 1 mei ook de woensdag komen werken. Op vrijdag staat zij in de ochtend bij De Stappertjes en in de middag gaat zij naar de BSO.

Inmiddels zijn de leidsters goed gewend aan het ritme in het kinderdagverblijf. De kinderen hebben een vast dagritme en dat verloopt goed. Zoals u heeft gemerkt zijn er dagen bij dat we al bijna vol zitten. En dat nadat we pas 3,5 maand geleden zijn geopend! Daar zijn wij maar wat trots op.

De Kikvors

Nu het lekkere weer er aan komt (echt waar…) zullen we vaker met de kinderen naar een speeltuin gaan verderop in de wijk. Even lekker er op uit, voetballen op het veldje, of lekker koppeltje duikelen in de speeltuin. Wij zullen op die dagen pas om 17.00 uur terug zijn op de BSO. Daarom verzoeken wij u niet eerder dan 17.00 uur te komen. Mocht dat wel het geval zijn, dan verzoeken wij u van te voren even te bellen. Dan kunnen we er rekening mee houden, of kunt u uw kind ophalen bij de speeltuin. Ook zullen wij elke week de planning voor de volgende week ophangen op het raam bij De Kikvors, boven de ladekast. Zo kunt u zien wat we die week er op gaan doen en waar we uithangen.

 Wij zijn bezig met het verzorgen van warme maaltijden voor tussen de middag. Voor De Stappertjes en aan het eind van de middag voor De Kikvors. Hoe we het precies gaan aankleden? Daar hebben wij uw mening voor nodig! Heeft u suggesties, interesse? Laat het weten. Binnenkort komt er een echte proeverij, zodat u samen met uw kind kan komen proeven. Wij houden u op de hoogte!

Peuterspeelzaal "de Doerakjes"

We hebben een warm onthaal gekregen bij de Mariaschool. Wat fijn! Maar ook De Wegwijzer en De Zuidwend zijn blij dat we er zijn. Eindelijk ook in de clusterschool peuterspeelzaal.

Inmiddels hebben Tanja en Manon de boel goed op orde en hebben zij hun draai gevonden, net als de kinderen. Het hek zal in de vakantie worden geplaatst zodat de noodoplossing weg kan. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee!

Het grote digibord begint ook een mooie plek in het dagritme aan te nemen. Bij verjaardagen mogen de kinderen hun eigen digitale taart versieren, de kinderen kunnen met de muziek en liedjes meedansen en zingen. Maar er is nog veel meer uit te halen wat wij allemaal gaan ontdekken.

Nieuwe Kindjes:

  • Lucas
  • Shulamith
  • Anneke
  • Jari
  • Melle
  • Livius
  • Dean
  • Roxy

Tussenschoolse Opvang

In verband met de grote drukte op dinsdag en donderdag hebben we de groep gesplitst. Karlijn zit bij de Tijgers en de Beren eten in het lokaal van De Doerakjes bij Sandra. Wij hebben al een keer bij mooi weer met de hele groep kunnen picknicken op het buitenterrein van De Doerakjes. Dat is zeker voor herhaling vatbaar.

Voor dinsdag zijn wij dringend op zoek naar een vrijwilliger, voor in groep 3/4. Zij eten in het handvaardigheidlokaal. Kent u of bent u iemand die voor een kleine vergoeding per keer ons team wilt versterken? Laat het weten.

Daarnaast willen wij u verzoeken om niet eerder het plein op te lopen voordat wij de kinderen allemaal hebben geteld. Ook de kinderen die zelfstandig naar school komen, staan soms al erg vroeg op het plein. Dat maakt het voor ons onoverzichtelijk.

De strippenkaarten die vol waren na 1 februari zullen op 1 mei worden geïncasseerd. De facturen worden deze week gemaakt en aan uw kind meegegeven.

 

Tot slot

Al eerder hebben wij geprobeerd de foto`s met u te delen, maar dit was tot op heden om onbekende reden nog niet gelukt. In de volgende nieuwsbrief zullen wij nog meer foto`s met u delen!

Als u op de foto klink, dan wordt u naar de albums geleid. Wij verzoeken u met respect voor de privacy met de foto`s om te gaan.

Foto's van het Kerstfeest 2016:

Foto's van het Sinterklaasfeest 2016:

Oudercommissie

 Voor onze oudercommissie bij zowel De Doerakjes, als voor de gehele locatie Aartsveen zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden om met ons mee te denken in de oudercommissie (oc). Wij zijn op zoek naar een ouder van De Doerakjes, 2 ouders van De Stappertjes of van De Bengeltjes en een ouder van De Kikvors. Zonder oudercommissie is het voor ons niet haalbaar om leuke feesten en activiteiten te organiseren. Maar de oudercommissie helpt mee én beslist mee in het te voeren beleid op de groepen, het te hanteren tarief, huisvesting en nog veel meer! U bent een waardevol klankbord voor de ouders, maar ook voor de stichting.

De oc van De Doerakjes is te bereiken via ocdoerakjes@stichtingbelhamels.nl

De oc van locatie Aarsteveen is te bereiken via oc@stichtingbelhamels.nl

De volgende vergadering is op woensdag 24 mei om 08.45 uur. Wilt u deze een keer bijwonen? Laat het weten via oc@stichtingbelhamels.nl

Persoonlijke noot van Inge

10 jaar geleden ben ik begonnen met 5 kindjes… En moet u nu zien! Wauw!! Wat een groei. Maar dat heb ik niet alleen gedaan! Samen met de leidsters die er net zo hard voor werken, zorgen wij voor uw kind. Nu ik zelf niet meer op de peuterspeelzaal sta, omdat ik daar echt geen tijd meer voor heb, kan ik de boel eens “rustig” overzien. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots ben. Trots op het feit dat er zoveel ouders hun dierbare kroost in onze handen wil leggen. Trots ben ik op “mijn meiden”, de vertrouwde gezichten voor u en de kinderen. En we hebben nog veel meer mooie dingen in petto! Maar daarover meer, later….

Hartelijke groet!
Inge van Mondfrans.

(+31) 6 21 83 35 44
(Zie ook contactformulier)
info@stichtingbelhamels.nl