keurmerk Piramide

Keurmerk Piramide

Wij werken met Piramide. Daar zijn de leidsters voor opgeleid en wij hebben het keurmerk gekregen. Het keurmerk staat voor kwaliteit en laat zien dat de organisatie goed scoort op alle door Cito bepaalde criteria. Het keurmerk bestaat uit een rapport, een oorkonde en een bord dat aan de gevel kan worden gehangen. Het keurmerk is vijf jaar geldig.

Piramide kenmerkt zich door de heldere structuur in de speel- en leeromgeving. Aantrekkelijke materialen zorgen ervoor dat de kinderen kunnen ontdekken en verkennen op alle ontwikkelingsgebieden. Voor een aantal ouders klinkt het misschien wat zwaar en vragen zich af of en nog genoeg ruimte overblijft om gewoon lekker te spelen. Want daar komen veel peuters immers voor. Maar gelukkig is die ruimte er zeker. Wij passen Piramide aan de kinderen aan.

 


De ontwikkelingsgebieden zijn:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling: Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen. Piramide legt de basis. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige individuen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leren omgaan met zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Piramide stimuleert een sociale en emotioneel ontwikkelde persoonlijkheid.
  • Ontwikkeling van de waarneming: Voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Piramide stimuleert kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde om de wereld te ontdekken.
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven: Communiceren met kinderen én volwassenen, de woordenschat uitbreiden, interactief voorlezen. Piramide nodigt kinderen uit om te praten en bereidt ze voor op het leren lezen en schrijven. De taallijn VVE is in de Piramidemethode verwerkt.
  • Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning: Benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. Met de thema’s van Piramide exploreren kinderen de wereld om hen heen. Ook krijgen ze besef van volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden.
  • Motorische ontwikkeling: Grote en kleine motorische vaardigheden. Piramide laat kinderen springen, mikken en dansen, maar ook omgaan met stiften, potloden, schaar en bereidt kinderen tevens voor op het schrijven van letters en cijfers.
  • Kunstzinnige ontwikkeling, muzikale en beeldende ontwikkeling: Piramide stimuleert de creativiteit door samen muziek te maken en te beleven en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse materialen hanteren, zoals klei, verf, papier of textiel, tot en met kleur, vorm, licht en ruimte.

Piramide heeft een sterke pedagogische basis. In een veilige speel- en leeromgeving waarin kinderen zich prettig voelen, krijgen ze volop kansen eigen initiatieven te nemen in spel en zelfstandig leren. Piramide is een evenwichtige methode waarin alle ontwikkelingsgebieden op gelijkmatige wijze aan de orde komen.

Zelfstandig leren
Zelfstandig leren is een bijzondere en typische Piramideactiviteit. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag nieuwe dingen leren. In de Piramidemethode bieden we kinderen een rijke leeromgeving om zelf initiatieven te nemen.

Thema’s
Bij Piramide draait alles om thema. Een Piramideproject is een geheel van activiteiten rond de ontwikkelingsgebieden. Elk project heeft een opbouw rond een bepaald thema. Er zijn allerlei activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en natuurlijk een veelheid aan verwerkingsmogelijkheden. Deze thema`s duren ongeveer 4 weken.
Bij het spelprogramma staat het initiatief van het kind voorop. Voor elk project worden de hoeken van het lokaal in de sfeer van het nieuwe thema ingericht en worden er allerlei materialen klaar gelegd. Op die manier worden de kinderen uitgedaagd vrij te gaan spelen om het nieuwe materiaal te gaan ontdekken. Het initiatief van het spel ligt bij het kind. Het kind wordt aangemoedigd, ondersteund en krijgt feedback. Als het kind onvoldoende initiatief neemt of onvoldoende rijk speelt, kan de leidster meespelen of suggesties geven om zo het spel te verrijken.

Groepsprogramma
Het groepsprogramma is de kern van ieder project. Vanuit het initiatief van de leidsters onderzoeken de kinderen een bepaald thema. Er worden individuele opdrachten en groepsopdrachten gegeven. De activiteiten worden gedifferentieerd aangeboden: gemakkelijker en moeilijker. De groepsexploratie bestaat uit vier stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Met deze stappen onderzoekt de leidster samen met de kinderen 'stapsgewijs' een onderwerp.

Tutorprogramma
Tutoring is een effectieve manier om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Het betekent verlenging en intensivering van de leertijd.
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Het belangrijkste deel van het tutorprogramma bestaat uit het vooraf, preventief, doornemen van de activiteiten van het groepsprogramma. Het kind volgt dezelfde stappen als bij het groepsprogramma: oriënteren, demonstreren, verbreden, verdiepen. Tutoren in de Piramidemethode zijn speciaal getrainde leidsters die binnen de groep individueel of in kleine groepen met de kinderen werken.

Pientere kinderen
Met de uitgave Pientere kinderen kunnen de leidsters van Stichting BELhamels jonge kinderen op hun eigen niveau uitdagen. Pientere kinderen kunnen hoogbegaafd zijn, maar dat hoeft niet. De uitgave Pientere kinderen is geschikt voor alle peuters die wat sneller leren dan de rest. Ze kunnen én ze willen meer. Pientere kinderen geeft deze groep kinderen wat ze nodig hebben. Pientere kinderen bevat dezelfde thema’s als de Piramide-projectboeken, zodat pientere kinderen tijdens de Piramide-projecten voldoende uitgedaagd worden. De activiteiten worden uitgevoerd in kleine groepjes tijdens het spelen en werken. De activiteiten zijn leuk en gevarieerd, en bestaan uit proefjes, het werken met maquettes en plattegronden, puzzels en meer.

(+31) 6 21 83 35 44
(Zie ook contactformulier)
info@debelhamels.net