Kwalileit

Kwaliteit waarborgen

Kwaliteit is iets dat constant in de gaten gehouden wordt. Wij zijn altijd aan het bekijken of de geboden kwaliteit nog in orde is. Maar daar kijken wij niet alleen naar, ook de gemeente, de GGD en de onderwijsinspectie houden onze kwaliteit in de gaten. Ook de oudercommissie van zowel de kinderopavng als de BSO kijkt over onze schouder mee.

Hier volgen een aantal links naar diverse rapporten:

GGD rapporten Locatie Aasrteveen, afdeling KDV

GGD rapporten Loactie Aartseveen, afdeling BSO

GGD rapporten Loactie Vierkante Bosje, afdeling PSZ

Onderwijsinspectie (rapport wordt verwacht)

 

(+31) 6 21 83 35 44
(Zie ook contactformulier)
info@stichtingbelhamels.nl