Nederlands ondersteunt met gebaren

Waarom gebaren?

We gebruiken de gebaren om het dagritme aan te geven, tijdens de tafelmomenten en in de liedjes, tijdens het boekje lezen, eigenlijk gebruiken we de gebaren best veel!

Het aanleren van de gebaren gaat eenvoudig, omdat veel gebaren heel herkenbaar zijn. Drinken is bijvoorbeeld alsof je een beker aan je mond zet. Eigenlijk maak je met een gebaar een woord visueel. En wanneer er bij kinderen iets via meerdere zintuigen aangeboden wordt, kan een kind dit beter onthouden. Alle kinderen op de groep doen mee.

 Maar kinderen kunnen al vanaf 2 maanden gebaren aangeleerd krijgen en zullen deze laten zien vanaf het moment dat ze 8 maanden oud zijn. De oudste kinderen leren de jongste kinderen de gebaren, maar beleven er vooral ook erg veel plezier aan!

Met een ‘gebaar van de week’ op de deur en op Facebook leren de ouders ook stap voor stap de gebaren.

Toen we er net mee begonnen kwamer er ook ouders aan ons vragen wat een gebaar betekende, want hun kind liet thuis een gebaar zien, maar kon nog niet in spraak duidelijk maken wat zij bedoelde.

Kinderen willen al op hele jonge leeftijd communiceren, het liefst de hele dag. Maar wat gebeurt er als je heel graag iets wilt vertellen, maar dat lukt je verbaal nog niet? Dan volgt er frustratie. Frustratie die elke ouder herkent en die we ook op de kinderopvang zien.

Het ‘praten met je handen’ heeft als voordeel dat gebaren sneller herkenbaar zijn voor ouders dan gesproken woord. Dat komt omdat de motoriek van de handen zich eerder ontwikkelt dan de motoriek van de spraak. En een kind met een taal/spraak achterstand kan zo toch zichzelf duidelijk maken, vragen om hulp of op zijn eigen manier het liedje mee zingen.

Op het moment dat een kind dan kiest voor een andere manier om iets duidelijk te maken (de handen) en hij wordt begrepen, dan is er sprake van interactie. Een kind vertelt iets, ouder begrijpt dit en kan daarop reageren. Bijvoorbeeld: het kind gebaart ‘drinken’ en de ouders zegt ‘wil jij graag wat drinken, dan zal mama even ranja voor je pakken’. De uitdrukking op het gezicht van het kind op het moment dat een volwassene hem snapt is onbeschrijflijk. Zo mooi om te zien. Bovendien lokt het uit naar meer communicatie.

Dat is waarom wij het iedereen zouden aanraden. Want er iets niets mooier dan een ‘echt’ gesprek voeren met jonge kinderen.

En als tip willen wij dan nog meegeven dat de dvd’s van Lotte en Max (www.lotteenmax.nl) een geweldige ondersteuning bieden hierin.

(+31) 6 21 83 35 44
(Zie ook contactformulier)
info@debelhamels.net